Enneagrammets persontypologier

Jeg bruger Enneagrammet som et vigtigt værktøj i  alt forandringsarbejde med mentaltræning og coaching.


Med enneagram testen kan man se, hvilke persontypemønstre der danner grundlag for de adfærdsmønstre, som vi mennesker har.


Jeg bruger Ennegrammet som et billede på dit indre orkester. Du har ni forskellige instrumenter i dit indre orkester, der alle er lige gode. Ud af de ni instrumenter er der altid nogle, der spiller for højt, og nogle der spiller for lavt - dem kan vi sammen justere, så der bliver harmoni i dit indre orkester.


Jeg kan give dig værktøjer til, at du kan blive en bedre udgave af dig selv i de forskellige kontekster, du bevæger dig i.

Find din Enneagramtype  Test her

Se videoer om enneagrammet, et kraftfuld værktøj til at kunne forstå vores adfærdsmønstre og måske ændre dem.

harry@coaching2you.dk

Tel : +45 2216 1651C

VR. 38406868

Østergade 5, 7470 Karup

www.Coaching2You.dk

Harry Møller

Nlp Master Stresscoach & Mentaltræner

Psykoterapeut i Traumeforløsning

Tankefeltterapeut